Halden Ortopedi og kirurgi

Halden Ortopedi og kirurgi er en spesialistklinikk innen ortopedisk kirurgi. Vi driver diagnostikk og behandling av lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Nettsiden KB-ortopedi publiserer også fagartikler og har egen blogg om disse fagfeltene.

Image

Kne- og hoftekirurgi

Som lege og spesialist i ortopedisk kirurgi er jeg opptatt av spørsmål som er avgjørende for resultatet av kirurgien:

Har vi valgt riktig operasjon? Har vi brukt riktig protese og riktig teknikk? Kan kirurgen sakene sine? Følger pasienten rådene vi gir? Dette er spørsmål som jeg alltid har vært opptatt av og som mye av forskning har dreid seg om.

Dette er også spørsmål som jeg tar opp i min blogg.

 - Kristian Bjørgul

Hofte - og knekirurgi med personlig vinkling

Det kan være vankselig å skaffe seg relevant infpormasjon før og etter en proteseoperasjon. Dette nettstedet er for deg som har spørsmål du glemte å stille på sykehuset. Det er også for deg som ikke synes du fikk gode nok svar.

Personlig vinkling

Jeg skriver ut fra personlig erfaring med kunnskap basert på snart 30 års praksis med hofte og knekirurgi.

Et uavhengig ståsted

I motsetning til mange av mine kolleger er jeg ikke fast ansatt på en avdeling. Jeg står dermed friere enn kirurg som må gjøre og si det avdelingen har bestemt.

Vitenskapelig grunnlag

Ortopedi er et fag der deg ukentlig kommer nye forskningsrapporter. Jeg følger disse og skriver om det som kan være relevant i hverdagen.

Bakgrunnen du ikke får vite noe om

Du får kanskje tilbud om en hofteoperasjon med sementert protese og bakre tilgang. Men du får kanskje ikke vite hvorfor kirurgen ikke tilbyr deg usementert protese med fremre tilgang. 

Ikke bare glansbilder

Protesekirurgien utvikles kontinuerlig, og ikke alle nyvinninger har vært positive. Jeg skriver om både de vellykkede som har brakt oss videre, og de mislykkede som vi har forlatt.

Medbestemmelse

Kirurgens jobb er å gi deg nok informasjon til at du skal føle deg trygg på at opplegget er det rette for deg. Eller at du konkluderer med at du ønsker et annet opplegg.

Dr. Kristian Bjørgul

Dr. Kristian Bjørgul er spesialist i ortopedisk kirurgi og har erfaring på dette feltet helt tilbake til 90-tallet.

Etter lang praktisk erfaring fra sykehusene i Halden og Fredrikstad tok han spesialutdannelse på en protesesklinikk tilknyttet University of Virginia i USA og arbeidet 3 år i Moss før han  kom til Aleris Frogner i Oslo.

Bjørgul er opptatt av forskning og har publisert en rekke artikler om hofte- og knekirurgi. Han er fokusert på kirurgisk kvalitet og at resultatet blir optimalt for pasientene.
 
Image

Jeg ble operert 21.06.2018. I dag 25.06.2018 kan jeg gå opp og ned trapper og på gulv uten krykker og uten smerter!! Riktig nok kostet denne operasjonen noen kroner, men var verdt hver krone. Visste om tilbudet for tre år siden da første hofte ble operert, men benyttet meg ikke av det. Big mistake!

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722