Image

Kristian Bjørgul

Hvem er Kristian Bjørgul?

Jeg er spesialist i ortopedisk kirurgi siden 2003, og har vært interessert i protesekirurgi siden begynnelsen av 1990 tallet. Da begynte jeg som lege på kirurgisk avdeling ved Halden Sykehus og gikk i lære hos de flinke ortopedene som hadde bygget opp protesekirurgien ved Halden Sykehus.

Doktor Brevig var blant de første i Norge som tok i bruk hofteprotese i behandlingen av artrose, og han var en pioner i knekirurgien, som skrev flere interessante artikler om de første kneprotesene.  Ortopedene i Halden startet flere forskningsprosjekter, som jeg hadde gleden av å jobbe med senere. 

Denne starten på karrieren var veldig inspirerende, og nå 25 år senere er det fortsatt like spennende å jobbe med dette.

Jeg jobbet to perioder i Halden. Først en periode på 90-tallet som læregutt, deretter en periode som ferdig spesialist. Da Halden Sykehus ble lagt ned, ble jeg flyttet til Fredrikstad. For å spesialisere meg ytterligere var jeg ett år i USA på en stor proteseklinikk ved det velrenommerte universitetssykehuset tilknyttet University of Virginia i Charlottesville.

Da jeg kom tilbake til Norge var jeg tre år i Moss der jeg var med min kollega Ludger Schmidt på å innføre mini-invasiv hoftekirurgi via fremre tilgang.

Nå jobber jeg på Aleris Frogner i Oslo som protesekirurg og opererer pasienter fra hele landet, samt noen få fra utlandet som har hørt om vårt tilbud. Vår avdeling er ikke blant landets største, men ettersom jeg er den eneste kirurgen som setter inn proteser hos oss, er jeg nok blant de ortopedene i landet som opererer mest. 

Gjennom hele min karriere har jeg vært opptatt av forskning. Dette har dels handlet om ren nysgjerrighet, men særlig nysgjerrighet på kvaliteten av kirurgien. Jeg har publisert mange artikler om hofte- og knekirurgi, og min doktoravhandling (2007) handlet nettopp om behandling av hoftebrudd. 

Noe av det viktigste vi kan forske på er sammenhengen mellom kirurgisk kvalitet og resultat. Det viktigste av alt er jo at operasjonen går bra, og at resultatet av operasjonen er optimal for pasienten.


En ærlig blogg om kne- og hoftekirurgi

Vi vet at mange forhold spiller inn både når det går bra og når det ikke går bra. Har vi valgt riktig operasjon? Har vi brukt riktig protese og riktig teknikk? Kan kirurgen sakene sine? Følger pasienten rådene vi gir? Dette er spørsmål som jeg alltid har vært opptatt av og som mye av forskning har dreid seg om.

Dette er også spørsmålene som jeg kommer til å skrive mye om i min blogg.

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722