Alt du trenger å vite om kneoperasjoner

Kneprotese - hel eller halv?

Kneprotese - hel eller halv?

Kneprotese er en bra behandling for slitasje i kneet, når ikke annen behandling fører til målet. Hvis du har fått anbefaling av din lege om å vurdere operasjon, har du kanskje hørt at det finnes ulike typer kneproteser, men når kan de forskjellige protesene brukes, og hvilken er best?

Vi ortopeder deler gjerne kneet inn i tre deler. Leddet mellom leggbenet (tibia) og lårbenet (femur) består av en ytre (lateral) og en indre del (medial). I tillegg har kneet en fremre del, som sitter mellom kneskjellet og lårbenet. Til sammen blir dette tre deler, og man kan få artrose/slitasje i alle tre deler. Ofte starter slitasje i en av disse tre delene, og man kan ha en veldig tydelig følelse av at smertene sitter enten på innside, yttersiden, eller foran. 

Hvis røntgen og MR undersøkelse bekrefter at det er slitasje bare i en del, kan man vurdere å bruke en delprotese. 

Hvis slitasjen sitter i flere enn en del av kneet, vil de fleste si at man bør bruke en helprotese. Men noen ortopeder anbefaler helprotese selv om det bare er slitasje på ett sted. Så dette kan være forvirrende.

Når vi snakker om delprotese, snakker vi stort sett om den indre delen av kneet. Fordelen med en delprotese er at opptreningen er lettere, og man får bedre funksjon enn med en helprotese. Vi opplever at en delprotese raskere gir god funksjon, og at det er lettere å oppnå full bøy i kneet. Ettersom man ikke fjerner fremre korsbånd ved denne operasjonen, vil også de fleste føle de har et mer naturlig og mer stabilt kne. Operasjonssnittet er mindre, og selve jobben vi gjør inni kneet er mindre. Etter en operasjon med delprotese, kan de fleste reise fra sykehuset samme dag eller dagen etter. Vi ortopeder merker også at pasientene har mindre smerter etter en operasjon med delprotese enn etter en helprotese. Forskning viser også at det er færre komplikasjoner etter en delprotese, og en rapport viste nylig at det også er bedre kost-nytte forhold ved en delprotese.

Ved en helprotese erstatter vi både den indre og ytre delen av kneet, og av og til også den fremre delen. Dette gjør at selve operasjonen blir større, og dermed blir også smertene noe sterkere etterpå. Smerter og hevelse etter operasjonen gjør at opptreningen blir tyngre, og det tar lenger tid å blitt kvitt krykker og komme tilbake i normal gjenge. Mange ganger ser vi også at funksjonen i kneet kan være noe dårligere, noe som antagelige skyldes at fremre korsbånd må fjernes for å få plass til protesen. 

Men ulempen med en delprotese er at den har noe kortere levetid enn en helprotese, og ofte må man ha en ny operasjon fordi delpråtesen løsner eller man for slitasje i andre deler av kneet. Det betyr at det er noe høyere risiko for å bli reoperert innen 10 eller 15 år enn om du har en helprotese. 

Man kan rett og slett si at man må velge mellom varighet og funksjon. Man kan velge en delprotese og ha noe bedre funksjon så lenge den varer, eller velge en helprotese, som kanskje har litt dårligere funksjon, men heller tenke at den kanskje varer livet ut. Ikke et enkelt valg!

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722