Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Mengdetrening gir færre komplikasjoner

Hofteprotese er en operasjon som fjerner smerter og gir tilbake god funksjon i hofteleddet. Når alt går bra får man tilbake en nærmest normal hofte, og mange bruker uttrykket «fått et nytt liv» for å beskrive hvor vellykket inngrepet var. Men hva når det ikke går så bra?

Protesen ut av ledd

I dag opererte jeg en dame som hadde fått hofteprotesen ut av ledd tre ganger. De første gangene skjedde det ved spesielle bevegelser, men den siste gangen hoppet den ut mens hun satt i en stol. Hun fikk protesen for syv år siden, og ble operert med bakre tilgang.

Skjev hofteprotese kan forhindres

Forleden leste jeg en artikkel om et forskningsprosjekt som viste at hofteprotesen har større risiko for å bli satt skjevt inn hvis kirurgen bruker fremre tilgang enn hvis en av de andre tilgangene blir brukt. Tilfeldigvis hadde jeg samme dag en pasient med skjev hofteprotese. 

Privat hofte og kneprotese i Norge

De fleste operasjoner med hofteprotese og kneprotese gjøres i det offentlige helsevesenet betalt av det offentlige, og en del gjøres på private sykehus betalt av privat helseforsikring. Men noen velger å betale av egen lomme for å få en operasjon på et privatsykehus. Hvilke grunner har de for det? 

Er det vanlig å bli blå etter operasjonen?

Ja, det er vanlig, og det er ikke farlig. Blåfargen er blod, det er som en real blåveis, og årsaken er at det samles blod etter operasjonen like under huden.

Jarle får kneoperasjon

Jarle er en kar på 61 år som kom til meg i slutten av februar for å diskutere kneplager. Han hadde da vondt i begge knærne, men høyre var verst.

KB Ortopedi

KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke falartikler innen disse områdene.

Ta kontakt for mer informasjon

Org.nr. 818 420 722