Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Får du snakke med kirurgen etter operasjonen?

Får du snakke med kirurgen etter operasjonen?

Får du tak i kirurgen? Selv om de fleste hofteoperasjoner går bra, og man har et godt forløp, kan det oppstå behov for å få svar på spørsmål. 

Fremre eller bakre tilgang til hofteleddet

Fremre eller bakre tilgang til hofteleddet

Høstmøtet er norske ortopeders årlige sammenkomst der kolleger fra hele landet kommer sammen for å diskutere fag, møte tidligere arbeidskolleger og oppdatere kunnskap. Det arrangeres seminarer og det legges fram forskningsresultater fra mange sykehus og miljøer. Men hva er norske ortopeder opptatt av? Et av de mest populære seminarene handlet om operasjonsmetode for hofteprotese, og der var jeg involvert.

Hvor lenge varer en hofteprotese?

Hvor lenge varer en hofteprotese?

Hvor lenge varer protesen? Dette spørsmålet stiller nesten alle når vi diskuterer om protese er den riktige behandlingen for smertene enten er kne eller hofteledd. Selv om vi har mye kunnskap om dette, er det umulig å gi et eksakt svar på, like vanskelig som det er svare på hvor lenge livet varer.

Før du legger deg på operasjonsbordet

Før du legger deg på operasjonsbordet

Under vignetten Pasientrettigheter: Pasienter bør kreve mer for å oppnå best mulig resultat skrev Stein A. Evensen en kronikk i Aftenposten i 2012 der han ga fire gode råd til den som skal legge seg på operasjonsbordet. Han tok utgangspunkt i sin egen forestående hofteoperasjon, men ga teksten et generelt preg slik at rådene kan tenkes å gjelde alle som skal gjennomgå en operasjon.

Hvilken ortoped er best?

Hvilken ortoped er best?

Lurer du på om det har noe å si hvilken kirurg som skal operere deg? Du har kanskje fått påvist slitasje i et hofteledd og fått anbefaling om operasjon av din fastlege. Spørsmålet er først hvilket sykehus henvisningen skal sendes til, men også hvilken kirurg som skal operere deg.

Benlengdeforskjell - et komplisert tema

Benlengdeforskjell - et komplisert tema

Benlengdeforskjell etter hofteprotese er et stort tema innen de ortopediske miljøene. Et enkelt søk i en medisinsk database for forskningsartikler (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)gir nesten fem hundre treff; og det snart femti år etter at operasjonsmetoden ble introdusert!

KB Ortopedi

KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke falartikler innen disse områdene.

Ta kontakt for mer informasjon

Org.nr. 818 420 722