Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Hvor lenge varer en hofteprotese?

Hvor lenge varer en hofteprotese?

Hvor lenge varer protesen? Dette spørsmålet stiller nesten alle når vi diskuterer om protese er den riktige behandlingen for smertene enten er kne eller hofteledd. Selv om vi har mye kunnskap om dette, er det umulig å gi et eksakt svar på, like vanskelig som det er svare på hvor lenge livet varer.

Mange kommer til meg og forteller at de har fått høre at en hofteprotese bare varer rundt 10 år, og det er forbundet med store vanskeligheter å bytte en protese som er utslitt. Mange har fått inntrykk av at det tryggeste er å få en protese når man har omtrent ti år igjen å leve, slik at man kan slippe å bytte protese. Og det er klart at i mange tilfeller er det riktig at noen har måttet opereres på nytt innen det har gått 10 år. Veldig mange komplikasjoner inntreffer innen det har gått ti år, og i noen tilfeller kan en protese løsne før det er gått ti år uten at vi helt vet hvorfor. På den annen side vet vi at mange proteser har sittet på plass i mer enn 30 år, og det gjelder proteser som vi i dag anser for å være umoderne og utgått på dato.

Når jeg tenker at de fleste moderne proteser vil vare i 20 - 30 år, er det basert på en optimisme knyttet til protesetekniologien og utviklingen av nye materialer. Tidligere var løsning av protesen fra benet hovedproblemet. Nye usementerte proteser har langt på vei løst dette problemet. I tillegg var slitasje i selve proteseleddet er stort problem, men nye materialer viser dramatisk redusert slitasje, og mange mener dette også er et problem som hører fortiden til. På den annen side har vi flere ganger erfart at nye løsninger også kan bringe nye problemer, så det er farlig å være altfor skråsikker.

Så det er mange ting vi ikke vet om varigheten av en protese, og derfor er det veldig vanskelig å få en ortoped til å gi deg et eksakt svar på hvor lenge din protese vil vare. Men forskningen kan gi oss en pekepinn om hva man kan forvente seg etter en proteseoperasjon. For noen år siden kom en rapport fra en engelsk forskergruppe (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30059-4)som studerte pasienter som ble operert mellom 1991 og 2011. De fulgte 63 000 pasienter som ble behandlet med hofteprotese og beregnet risikoen for ny operasjon. I denne sammenhengen blir en ny operasjon sett spå som noen negativt ettersom man aller helst ønsker seg at protesen skal vare livet ut, uten at noen ny operasjon blir nødvendig. Disse forskerne fant at det var bare 5 prosents risiko for ny operasjon hvis man blir operert når man er over 70 år, mens risikoen for ny operasjon steg til 35 prosent hvis man var i tidlig femtiårene ved proteseoperasjonen. Og faktisk var middeltiden til reoperasjon bare 4,4 år for dem under 60 år, som trengte reoperasjon. Verdt å merke seg er likevel blant dem som fikk protese mens de var i femtiårene hadde menn menn mye dårligere utsikter enn kvinner.

En annen lignende studie har gitt oss følgende nøkkeltall: 

Er du under 50 år så har du 35 prosents risiko for ny operasjon i løpet av din levetid. Er du 50-59, 20 prosents risiko; er du 60 - 69: 9 prosents risiko, og er du over 70 år er det bare 5 prosents sjanse for at du trenger en ny operasjon. 

Disse tallene hjelper oss i diskusjonen om det rette tidspunktet for en proteseoperasjon. Et liv med smerter og stivhet kan byttes i et bedre liv, men med på kjøpet følger risikoen for komplikasjoner og nye operasjoner!

 

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722