Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Fremre eller bakre tilgang til hofteleddet

Fremre eller bakre tilgang til hofteleddet

Høstmøtet er norske ortopeders årlige sammenkomst der kolleger fra hele landet kommer sammen for å diskutere fag, møte tidligere arbeidskolleger og oppdatere kunnskap. Det arrangeres seminarer og det legges fram forskningsresultater fra mange sykehus og miljøer. Men hva er norske ortopeder opptatt av? Et av de mest populære seminarene handlet om operasjonsmetode for hofteprotese, og der var jeg involvert.

Foreningen for leger i utdanning til ortopedi hadde invitert til duell mellom Wender Figved, som er avdelingsoverlege på Ortopedisk Avdeling på Bærum Sykehus og meg, og temaet var tilgang til hofteleddet. Dette er et tema som interesserer og engasjerer de fleste, og salen var faktisk så full at mange ikke kom inn!

Wender Figved bruker den bakre tilgangen til hofteleddet. Dette var den etablerte metoden ved Bærums Sykehus fra gammelt av, og er nå standardmetoden igjen etter at de prøvde fremre tilgang i noen år. Wender fortalte om fornøyde pasienter, fornøyde leger og lite komplikasjoner. Den fryktede komplikasjonen at protesene glipper ut av ledd mener man nå er et mindre problem, ettersom det brukes større leddhoder enn tidligere, og at ortopedene er blitt flinkere til å reparere de musklene som blir skåret over. Dette er den mest brukte metoden i Norge, og sannsynligvis i verden. 

Jeg argumenterte for den fremre tilgangen til hofteleddet, som jeg har brukt siden 2009. Den fremre tilgangen benytter et mellomrom mellom muskler og sener fortel på låret, og man kan sette inn hofteprotesen uten å skjære over muskler og sener.

Fordelen med dette er at det gir raskere opptrening, mindre smerter og færre komplikasjoner. Det er svært sjelden at protesene glipper ut av ledd etter operasjon med fremre tilgang fordi de viktige bakre strukturene ikke skades ved operasjon forfra. I tillegg setter pasientene pris på at vi ikke pålegger dem en mengde restriksjoner i bevegelsesfriheten etter operasjonen. De fleste forskningsartiklene finner en klar fordel for den fremre tilgangen den første tiden etter operasjonen, mens forskning viser foreløpig ikke noen fordel for noen av metodene på lang sikt. 

Etter de innledende foredrag svarte Wender og jeg på spørsmål fra ordstyrer og fra salen. Mange er nysgjerrige på den fremre tilgangen og ønsker å starte med den. Problemet kan ofte være at mange trenger å gjøre mange operasjoner for å få trening, og det kan være vanskelig å lære den uten flinke folk rundt seg.

Debatten ble avrundet ved at vinneren ble kåret ved akklamasjon. Wenders tilhengere var klart flest og klappet klart høyest, så bakre tilgangen ble kåret til vinner. Men debatten fortsetter nok, og jeg tror ikke det er siste gang dette blir debattert på Høstmøtet. Og du kommer etterhvert til å finne mange artikler om dette her på nettstedet.

 

KB Ortopedi

KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke falartikler innen disse områdene.

Ta kontakt for mer informasjon

Org.nr. 818 420 722