Før du legger deg på operasjonsbordet

Før du legger deg på operasjonsbordet

Under vignetten Pasientrettigheter: Pasienter bør kreve mer for å oppnå best mulig resultat skrev Stein A. Evensen en kronikk i Aftenposten i 2012 der han ga fire gode råd til den som skal legge seg på operasjonsbordet. Han tok utgangspunkt i sin egen forestående hofteoperasjon, men ga teksten et generelt preg slik at rådene kan tenkes å gjelde alle som skal gjennomgå en operasjon.

Teksten gjorde sterkt inntrykk på meg som hoftekirurg for Evensen er ikke noen hvemsomhelst i norsk medisin og samfunnsliv:

"Av Britt Wang 24. januar 2010, 23:00

Stein Arne Evensen er professor i indremedisin ved Rikshospitalet, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Rikshospitalet, og en av de aller fremste blant de som blir lyttet til i prioriteringsdebatten. Han har skrevet, tenkt og holdt foredrag om det å velge og det og ikke å velge. Han har bidratt til utredninger, retningslinjer og til norsk samfunnsdebatt i flere tiår. (Dagens Perspektiv)"

Hovedbudskap var enkelt; bruk ditt nettverk og innside informasjon til å skaffe deg time og operasjon av den mest erfarne kirurgen ved det beste sykehuset. For meg var dette ganske spesielt for det er ikke mange som kan følge et sånt råd. Men debatten uteble, og meg bekjent utløste ikke kronikken spesielt stor respons blant mine kolleger. Kronikken at det ikke har vært nok kunnskap om kvaliteten av norsk helsevesen, og at det ikke vært åpenhet om temaet. Myndigheten har gitt oss fritt sykehusvalg og introduserer en konkurranse mellom sykehus. Man antar at pasienter vil søke seg til de beste sykehusene, og de sykehusene som får færre pasienter, vil måtte heve kvaliteten for å få pasientene tilbake. Men har myndighetene gitt oss verktøyene vi trenger for å velge det beste sykehuset? Evensens kronikk ble skrevet i 2012, og flere ting har endret seg siden da. La oss ta kronikken punkt for punkt:

  1. Hvor skal jeg opereres? Evensen råder deg til å velge et sykehus med «bred erfaring» og fant et slikt sykehus i Oslo området. Han råder oss klart til å unngå små sykehus med lavt antall operasjoner per år. Dette høres rimelig ut. Forskning støtter ideen om at sykehus som opererer et høyt antall pasienter årlig er bedre enn sykehus som opererer færre pasienter. Samtidig vet man jo ikke hvor mange ortopeder som opererer hvor mange pasienter. Hos oss på Aleris opereres det ca 150 hofteproteser pr år. Det plasserer oss midt på treet på landsstatistikken, men alle operasjonene utføres av én ortoped, og det kan jo være tilfelle på andre «små» sykehus også. Og 150 proteser per år for en ortoped er nok veldig nær toppen i Norge. Det er ikke enkelt å finne disse tallene, men jeg har skrevet om det i et tidligere innlegg. 
  2. Hvem skal operere meg? Evensen forteller at han forhørte seg om hvilke kirurger som hadde mest erfaring med hofteoperasjoner og hvilket renomme de hadde. Mange av oss får sånne spørsmål av venner og bekjente, og de er ikke lette å svare på. Vi vet at noen kirurger er mer profilerte enn andre, noen har vært lenger i bransjen enn andre, og noen har dårligere rykte enn andre. Men selv de beste kan ha dårlige dager, og bare nitid statistikk vil kunne avsløre om en er bedre enn en annen. Forskning viser likevel at eldre er bedre enn yngre, og kirurger som opererer mange pasienter pr år er bedre enn kirurger som opererer få pasienter. Men det er ikke lett å finne ut av dette. Jeg vet ikke om noe sykehus som publisererer sånne tall for sine kirurger, bortsett fra enkelte privatsykehus. 
  3. Hvilken operasjonsmetode skal brukes? Evensen anbefaler velprøvde metoder, og det er det lett å slutte seg til. Men definisjonen på velprøvd kan variere, og det er ikke sikkert at det velprøvde er best. Den suverent mest brukte hofteprotesen i Norge er Charnley protesen. Den er brukt i over 40 000 proteseoperasjoner, men er nå gått helt ut av bruk. Så teoretisk kunne Evensen forlangt å få den mest brukte protesen i Norge, og samtidig være den siste som som fikk denne protesen fordi den var på utgående! Det samme gjelder tilgang til hofteleddet. Den direkte laterale tilgangen var den suverent mest brukte tilgangen i mange år. På sitt mest populære ble den brukt i nesten 70 prosent av operasjonene i Norge. Etter 2010 har populariteten dalt, og den brukes nå bare i 8 prosent av operasjonene. Hovedårsaken er høy frekvens av muskelproblemer etter operasjonen. Når du skal velge sykehus, vil du lete forgjeves etter opplysninger om hvilket sykehus som bruker hvilken tilgang og hvile proteser. Kanskje enkelte sykehus opplyser dette på sine hjemmesider, men meg bekjent finnes det ikke lett tilgjengelig informasjon om dette.
  4. Til slutt spør Evensen om hans råd blokkerer for framskritt i medisinen. Med tanke på framtiden skal jo yngre kolleger ha trening og skaffe seg erfaring, og medisinen går ikke framover hvis vi ikke tør å prøve nye metoder. Så svaret er vel både ja og nei. Men hovedproblemet er jo at ikke alle kan opereres av den eldste og mest erfarne kirurgen. Det skal jo tross alt opereres over 8000 pasienter med vond hofte årlig i Norge. 

Utskrift   E-post