Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Privat hofte og kneprotese i Norge

De fleste operasjoner med hofteprotese og kneprotese gjøres i det offentlige helsevesenet betalt av det offentlige, og en del gjøres på private sykehus betalt av privat helseforsikring. Men noen velger å betale av egen lomme for å få en operasjon på et privatsykehus. Hvilke grunner har de for det? 

Man går gjerne til sin lege med hofte eller kneplager og får diagnosen artrose. Legen kan da informere, behandle og ikke sjelden henvise videre til spesialist for vurdering av operasjon. Hvis man blir enige om at operasjon er den beste behandlingen, får man gjerne tilbud om dette på et offentlig sykehus. 

Mange opplever at denne prosessen går langsomt, og det tar sjelden mindre enn to-tre måneder før man er operert, ofte opp mot seks måneder. Ikke sjelden opplever man diverse nedturer underveis, særlig i form av forsinkelser.

Men det er også en mulighet for å bli operert med hofte eller kneprotese utenom det offentlige helsevesenet, dersom man ønsker det. Figuren nedenfor er fra et foredrag jeg holdt for Norsk  Ortopedisk Forenings Høstmøte for noen år siden om hofteproteser. 

Den lille røde kilen er de helprivate sykehusene, og disse operer ca tre prosent av alle hofteproteser i Norge. Aleris Frogner, der jeg opererer alle protesene, er klart størst og har ligget på 160 proteser i året, mens de andre private sykehusene ligger mellom 5 og ca 40 i året. De fleste som blir operert på de private sykehusene har privat helseforsikring gjennom jobben. Dette gjelder mellom 500 og 600 000 mennesker i Norge.

I tillegg kommer noen som ønsker å betale privat for operasjonen. Disse pasientene har ulike grunner for å ønske seg en privat proteseoperasjon. De fleste legge vekt på rask og ubyråkratisk behandling. Hos oss er man gjerne operert 1 -2 uker etter at vi får den første henvendelsen. Man treffer sin ortoped med én gang, og er sikker på å bli fulgt opp av samme ortoped etter operasjonen. Vi bruker en moderne operasjonsmetode med fremre tilgang og røntgen under operasjonen. Dette gjør opptjeningsperioden enklere, og man har mindre smerter. Selve protesene er topp moderne og tilpasset pasientens alder og behov. I tillegg er vi stolte av vårt nye og topp moderne sykehusbygg som sto ferdig høsten 2019.

Og vi opererer også i disse koronatider. Ledelsen står i kontinuerlig kontakt med helsemyndighetene, som ikke har hatt noen innsigelser mot virksomheten. Og forholdsreglene mot smitte er selvfølgelig oppgradert og omfattende, og skulle vi få en henvendelse fra det offentlige om å hjelpe til, er selvfølgelig klar for det.

 

 

 

 

 

 

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722