Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Benlengdeforskjell - et komplisert tema

Benlengdeforskjell - et komplisert tema

Benlengdeforskjell etter hofteprotese er et stort tema innen de ortopediske miljøene. Et enkelt søk i en medisinsk database for forskningsartikler (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)gir nesten fem hundre treff; og det snart femti år etter at operasjonsmetoden ble introdusert!

De artiklene som databasen foreslår som de viktigste, gir et godt bilde på hva som diskuteres. I den første forskningsrapporten sammenlignes fire forskjellige metoder kirurgen kan bruke for å måle lengde etter operasjonen. I den andre rapporten er temaet hvor stor benlengdeforskjellen må være før man kan kjenne det på kroppen etter operasjonen, og i den siste rapporten diskuteres hvordan benlengdeforskjellen påvirker funksjon og livskvalitet etter operasjonen. Vi skjønner at dette ikke er noe enkelt tema.

Hva er så årsakene til at benlengdeforskjell oppstår, og hvordan kan det behandles? 

En moderne hofteprotese består av fire deler. Det finnes enklere modeller, og mange bruker en modell med tre deler, og tidligere var en modell med bare to deler enerådende. For enkelthets skyld skal jeg holde meg til den type protese som jeg bruker; den består av fire deler: skallet, innmaten, stammen og hodet. Skallet og innmaten settes sammen og blir til koppen. Hodet settes på stammen og blir til lårbensdelen. Lårbensdelen og koppen kobles sammen og blir til hofteprotese.

Dette gir stor fleksibilitet, og jeg bruker denne modellen for å kunne lage en hofteprotese som tar høyde for vi alle er forskjellige, slik at jeg kan lege en hofteprotese som er perfekt for hver enkelt anatomisk variasjon. Men fleksibiliteten gir også større mulighet for å gjøre feil. Skallet kan settes inn for høyt, som isolert sett gir et kortere ben, mens en kopp satt inn for lavt kan gi et lengre ben. Innmaten kan også påvirke benlengden, men den viktigste årsaken til benlengdeforskjell er en feilplassert stammen. Settes den for lavt ned i lårbenet, blir benet kortere, mens benet blir lengre hvis man setter stammen for høyt. Det finnes også forskjellige varianter av stammen, som også har en virkning på benlengden. I tillegg kan man velge et hode som påvirker benlengden med noen millimeter. Som oftest vil en liten feil i plasseringen av koppen kunne kompenseres ved at man justerer stammehøyden noe, men av og til kan det motsatte skje. Av og til ser vi at det gjøres flere små feil som til sammen adderes og fører til en målbare benlengdeforskjell.

Som du skjønner er dette et temmelig komplisert tema, og det er mange muligheter for oss ortopeder til å forvirre deg som pasient. Men om det er så galt at du har fått en benlengdeforskjell som er ubehagelig, kan den behandles?

 

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722