Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Kan man gå på ski med en hofteprotese?

Kan man gå på ski med en hofteprotese?

Langrenn og slalåm er ofte tema når vi snakker om operasjon med hofteprotese. Mange lurer på om de kan fortsette med skigåing og bekymringen er ofte todelt. Man kan lure på om funksjonen blir god nok, og man lurer på om det er trygt.


Funksjonen blir nesten alltid god nok til at man kan gå på langrennsski, og de fleste opplever at alpint også fungerer greit.
Men mange forteller også at det er vanskelig å ploge. Ploging er en viktig del av skigåing, spesielt etter en hofteoperasjon der mange ikke er fullt rehabilitert og ønsker å bremse. Når vi ploger roterer vi benet innover og bøyer i hoften. Dette er den mest utrygge stillingen til en hofteprotese hvis du er operert med bakre tilgang. Ved bakre tilgang går kirurgen først gjennom den store setemuskelen og den store seneplaten på siden av låret, deretter skjæres den bakre del av de indre muskelfestene over før hoften vris ut av ledd ved å bøye i hoften og vri benet innover.

Når kirurgen har satt inn protesen og avslutter inngrepet, syes musklene og seneplaten på plass igjen. Det er en stor jobb å trene disse musklene opp igjen, og det kan være vanskelig å få normal funksjon igjen i denne muskelgruppen. Og det er denne muskelgruppen man trenger når man ploger. Hvis du er operert med bakre tilgang, vil du som regel få råd om å unngå å vri benet innover de første tre månedene, særlig samtidig som hoften er bøyd. Dette rådet gir man fordi man er redd for at hofteprotesen skal glippe ut av ledd. Det er mye større risiko for at protesen skal gå ut av ledd etter bakre tilgang enn etter de andre tilgangene.
Hvis du er operert fra siden (lateral tilgang), har du ikke samme risikoen for at protesen skal glippe ut av ledd. Men det er mye større risiko for at den store stabiliserende muskelgruppen på siden av setet er skadet. Forskning viser at den store muskelgruppen som stabiliserer hoften er skadet i minst 25 prosent av operasjonene, og det er klart at dårlig styrke gir dårlig funksjon, spesielt ved ploging på ski. 

Jeg bruker fremre tilgang til hofteleddet for å unngå disse problemene. Ved å gå inn foran med et lite snitt øverst på låret, kan man sette inn en hofteprotese uten å skjære over muskulatur, og uten å skade de viktige muskelgruppene. Alle strukturene i bakre del av hoften er uberørt av kirurgens kniv, og man behøver ikke bekymre seg for at protesen skal hoppe ut av ledd ved ploging på ski.  

KB Ortopedi

KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke falartikler innen disse områdene.

Ta kontakt for mer informasjon

Org.nr. 818 420 722