Aktuelle artikler fra KB Ortopedi

Second opinion

Second opinion

Jeg har ofte pasienter til second opinion konsultasjoner. Dette er ofte pasienter som har vært hos ortoped tidligere og fått råd om behandling av en smertefull tilstand i hofte eller kne, og ofte dreier det seg om pasienter som ikke har fått tilbud om proteseoperasjon. Av og til er jeg enig med mine kollegaer andre ganger ikke.

Det viktigste er å være sikker på hvor plagene kommer fra. Mange ganger er det enkelt; undersøkelse og intervju avslører entydig at smertene kommer fra hofteleddet, og dette bekreftes av røntgenundersøkelse eller MR undersøkelse. Vi vet at hofteprotese er en effektiv behandling av smerter som kommer fra hofteleddet, men likevel er det mange som «ikke får» operasjon. Hva kommer det av?
Noen får høre at de ikke har vondt nok.
Dette er vanskelig å vurdere for legen. Smerter er jo en subjektiv opplevelse av ubehag, og det som oppleves som moderat og tolerabelt ubehag for en person, kan være helt uakseptabelt for en annen. Tradisjonelt tenker ortopeder at man må ha nattsmerter for å operere, men mange har store problemer på dagtid uten å ha nattsmerter, og jeg tenker at det er minst like viktig å ha det bra på dagtid som om natten.
Noen får høre at de er for spreke.
Av og til har jeg pasienter som klarer svært mye, men får vondt mot slutten av en lang løpetur. Hvis vedkommende ellers ikke har vondt og klarer dagliglivet greit, er det enkelt å fraråde en operasjon.  Hvis man derimot sliter med å gå en vanlig spasertur og kanskje sliter med benklær og fottøy, kan det være god grunn til å vurdere en hofteprotese.
Mange får høre at de er for unge.
Jeg ser nesten aldri på alder når jeg diskuterer hofteprotese. Altfor mange mennesker har gått for lenge med store plager og ventet på å bli gamle nok til at ortopeder har villet operere. Jeg har hatt mange pasienter som har hatt plager fra de var 20 – 30 år og gått i 10 – 15 år med til dels store plager. Det kan skyldes enten vanlig artrose eller følgetilstander etter sykdommer i hofteleddet. Tidligere la ortopeder altfor stor vekt på at protesen ikke varer livet ut og man må ha nye operasjoner. Og det stemmer fortsatt at risikoen for at protesen må skiftes er større jo yngre man er, men protesene blir stadig bedre, og ortopedene blir stadig flinkere til å gjøre utskiftningsoperasjoner (revisjoner). Etter min mening er det større grunn til å operere jo yngre man er.
Noen får høre at det er for farlig.
Dette er riktig hvis det foreligger alvorlige sykdommer i tillegg til hofteproblemene. Eksempler kan være hjertesykdommer, tendens til blødning eller blodpropper eller kroniske infeksjoner. Ofte fraråder vi operasjon ved overvekt, særlig kombinert med diabetes, røyking og hjertekar sykdommer. Men risikoen må alltid vurderes i forhold mulig gevinst, og mange ganger er dette kjempevanskelig å gi gode råd om.
Noen får høre at hofteprotese ikke vil hjelpe mot plagene.
Hvis man er usikker på om plagene virkelig kommer fra hofteleddet, må det gjøres tilleggsundersøkelser. Det vanligste er å sette en sprøyte med lokalbedøvelse inn i selve hofteleddet. Blir man smertefri av sprøyten, og man er helt sikker på at sprøyten ble satt på riktig sted, kan man være temmelig sikker på at en protese vil fjerne smertene. Hvis ikke sprøyten hjelper, eller har bare delvis effekt, må man undersøkes grundigere, og listen med tilstander som bør sjekkes kan være lang.

 

 

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722