Alt du trenger å vite om kneoperasjoner

Kneprotese - blir jeg fornøyd?

Kneprotese - blir jeg fornøyd?

De fleste som har vondt i kneet og har fått anbefalt operasjon med kneprotese lurer på hvor bra man blir etter operasjonen. Hvor stor er sjansen for at man blir fornøyd? 

Resultatet etter en kneprotese operasjon avhenger av mange ting, men hvis man har alvorlig artrose, mye smerter og dårlig funksjon, er sjansene gode for at man får et bedre liv etter en operasjon med kneprotese. Men det er også sjanser for at man blir misfornøyd, og det sies ofte at bare 80 prosent av pasientene er fornøyd med operasjonen. En pasient fortalte meg at hun hadde fått beskjed fra sin ortoped at bare halvparten av pasientene ble bedre, mens den andre halvparten ble verre eller uforandret. Jeg tenker at dette må ha vært en veldig dyster ortoped, for de fleste ortopeder er nok adskillig mer optimistiske. Tallet fra en fersk rapport i et av de beste ortopediske tidsskriftene støtter et mer optimistisk syn, og legger til ny kunnskap (Clement, Bardgett et al. 2018).

Forfatterne undersøkte 1369 pasienter ett og fem år etter operasjonen. 92 prosent av pasientene var fornøyd etter ett år, og 90 prosent var fornøyd etter fem år. I tillegg fant forskerne ut at av de 114 som var misfornøyd etter ett år, ble halvparten fornøyd etter fem år. Dette er ikke overraskende for oss som jobber med dette. Vi ser ofte en utvikling over tid, og man sier ofte at det kan ta 1- 2 år å komme seg ordentlig etter en kneproteseoperasjon. Men det som også er interessant ved denne studien, er at en del av de som var fornøyd etter ett år ble misfornøyd etter fem år. Så selv om 10 prosent var misfornøyd både etter ett år og etter fem år, var ikke dette de samme menneskene. Vi har ganske god kunnskap om hvilke forhold som spiller inn når man skal prøve å forutse hvem som blir fornøyd og ikke etter en kneproteseoperasjon, og i denne rapporten fant forskerne at folk med ryggsmerter, depresjon, lungesykdom og mavesår så vel som høy smertescore før operasjonen hadde større sjanse for å bli misfornøyde. I tillegg hadde de som ble operert i begge knærne på samme dag større sjanse for å være misfornøyd etter ett, men ikke etter fem år. Dette er sikkert et uttrykk for at det tar lenger tid å komme seg etter operasjon i begge knærne på samme dag. 

I tillegg vet vi at forventninger kan spille en rolle. Det er viktig at du spør ortopeden nøye ut om hva du kan forvente etter en kneproteseoperasjon. Jeg sier alltid at man ikke kan forvente å få et kne som fungerer like bra som et normalt og uskadet kne. Men hvis alt forløper uten komplikasjoner kan man forvente å få et kne som fungerer i dagliglivet, inkludert tur og friluftsliv uten smerter. Dessverre er det noen som får komplikasjoner, og noen sliter med opptreningen. 

Men uansett er altså 90 prosent fornøyd, ikke 80 prosent som det ofte blir hevdet. 

Clement, N. D., M. Bardgett, D. Weir, J. Holland, C. Gerrand and D. J. Deehan (2018). "Three groups of dissatisfied patients exist after total knee arthroplasty: early, persistent, and late." Bone Joint J 100-B(2): 161-169.

 

Halden Ortopedi og kirurgi

Nettsiden KB Ortopedi drives av Dr. Kristian Bjørgul, spesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin. Han driver nå klinikken Halden Ortopedi og kirurgi.

Bjørgul har lang erfaring med kne- og hofteproteser og spesialistutdannelse fra USA. Han har også publisert en rekke fagartikler innen disse områdene. 

 

Org.nr. 818 420 722