Kneprotese - god behandling for artrose

Kneprotese er en god behandling for artrose (slitasjegikt) i kneet der man ikke kommer til målet ved andre behandlingsmetoder. Artrose er en tilstand med et veldig variabelt uttrykk, og kneprotese er den mest dramatiske behandlingen. Derfor reserverer vi operasjon med kneprotese som et siste alternativ.